Ngày 5 tháng 3 năm 1928

☀ Thứ Hai
5
🌙 Tháng Hai
14
Năm Mậu Thìn
Tiết Vũ Thủy
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm