Ngày 5 tháng 3 năm 1935

☀ Thứ Ba
5
🌙 Tháng Hai
1
Năm Ất Hợi
Tiết Vũ Thủy
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thìn
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm