Ngày 5 tháng 3 năm 1940

☀ Thứ Ba
5
🌙 Tháng Giêng
27
Năm Canh Thìn
Tiết Vũ Thủy
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm