Ngày 5 tháng 5 năm 1958

☀ Thứ Hai
5
🌙 Tháng Ba
17
Năm Mậu Tuất
Tiết Cốc Vũ
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm