Ngày 5 tháng 5 năm 1992

☀ Thứ Ba
5
🌙 Tháng Tư
3
Năm Nhâm Thân
Tiết Lập Hạ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Ất Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm