Ngày 5 tháng 5 năm 2010

☀ Thứ Tư
5
🌙 Tháng Ba
22
Năm Canh Dần
Tiết Lập Hạ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm