Ngày 5 tháng 6 năm 1958

☀ Thứ Năm
5
🌙 Tháng Tư
18
Năm Mậu Tuất
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm