Ngày 5 tháng 6 năm 2019

☀ Thứ Tư
5
🌙 Tháng Năm
3
Năm Kỷ Hợi
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Dậu
Tháng Canh Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm