Ngày 5 tháng 7 năm 2010

☀ Thứ Hai
5
🌙 Tháng Năm
24
Năm Canh Dần
Tiết Hạ Chí
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm