Ngày 5 tháng 8 năm 1960

☀ Thứ Sáu
5
🌙 Tháng Sáu (nhuận)
13
Năm Canh Tí
Tiết Đại Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Quý Mùi nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm