Ngày 5 tháng 8 năm 2019

☀ Thứ Hai
5
🌙 Tháng Bảy
5
Năm Kỷ Hợi
Tiết Đại Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Nhâm Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm