Ngày 5 tháng 9 năm 1929

☀ Thứ Năm
5
🌙 Tháng Tám
3
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Xử Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm