Ngày 6 tháng 10 năm 1992

☀ Thứ Ba
6
🌙 Tháng Chín
11
Năm Nhâm Thân
Tiết Thu Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Canh Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm