Ngày 6 tháng 11 năm 1929

☀ Thứ Tư
6
🌙 Tháng Mười
6
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Sương Giáng
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Ất Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm