Ngày 6 tháng 12 năm 1960

☀ Thứ Ba
6
🌙 Tháng Mười
18
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm