Ngày 6 tháng 12 năm 2010

☀ Thứ Hai
6
🌙 Tháng Mười Một
1
Năm Canh Dần
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm