Ngày 6 tháng 2 năm 1933

☀ Thứ Hai
6
🌙 Tháng Giêng
12
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Xuân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mão
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm