Ngày 6 tháng 3 năm 1933

☀ Thứ Hai
6
🌙 Tháng Hai
11
Năm Quý Dậu
Tiết Kinh Trập
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm