Ngày 6 tháng 3 năm 2024

☀ Thứ Tư
6
🌙 Tháng Giêng
26
Năm Giáp Thìn
Tiết Kinh Trập
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Bính Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm