Ngày 6 tháng 5 năm 1940

☀ Thứ Hai
6
🌙 Tháng Ba
29
Năm Canh Thìn
Tiết Lập Hạ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm