Ngày 6 tháng 6 năm 1929

☀ Thứ Năm
6
🌙 Tháng Tư
29
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Mang Chủng
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Kỷ Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm