Ngày 6 tháng 6 năm 1992

☀ Thứ Bảy
6
🌙 Tháng Năm
6
Năm Nhâm Thân
Tiết Mang Chủng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Bính Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm