Ngày 6 tháng 6 năm 2016

☀ Thứ Hai
6
🌙 Tháng Năm
2
Năm Bính Thân
Tiết Mang Chủng
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Giáp Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm