Ngày 6 tháng 7 năm 1992

☀ Thứ Hai
6
🌙 Tháng Sáu
7
Năm Nhâm Thân
Tiết Hạ Chí
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Đinh Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm