Ngày 6 tháng 8 năm 1955

☀ Thứ Bảy
6
🌙 Tháng Sáu
19
Năm Ất Mùi
Tiết Đại Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm