Ngày 6 tháng 8 năm 1992

☀ Thứ Năm
6
🌙 Tháng Bảy
8
Năm Nhâm Thân
Tiết Đại Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Dần
Tháng Mậu Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm