Ngày 6 tháng 9 năm 1933

☀ Thứ Tư
6
🌙 Tháng Bảy
17
Năm Quý Dậu
Tiết Xử Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm