Ngày 6 tháng 9 năm 1943

☀ Thứ Hai
6
🌙 Tháng Tám
7
Năm Quý Mùi
Tiết Xử Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mão
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm