Ngày 6 tháng 9 năm 1960

☀ Thứ Ba
6
🌙 Tháng Bảy
16
Năm Canh Tí
Tiết Xử Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm