Ngày 6 tháng 9 năm 2024

☀ Thứ Sáu
6
🌙 Tháng Tám
4
Năm Giáp Thìn
Tiết Xử Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Dậu
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm