Ngày 7 tháng 10 năm 1929

☀ Thứ Hai
7
🌙 Tháng Chín
5
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Thu Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Giáp Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm