Ngày 7 tháng 11 năm 1992

☀ Thứ Bảy
7
🌙 Tháng Mười
13
Năm Nhâm Thân
Tiết Lập đông
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Tân Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm