Ngày 7 tháng 12 năm 1925

☀ Thứ Hai
7
🌙 Tháng Mười
22
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm