Ngày 7 tháng 12 năm 1943

☀ Thứ Ba
7
🌙 Tháng Mười Một
11
Năm Quý Mùi
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm