Ngày 7 tháng 2 năm 1928

☀ Thứ Ba
7
🌙 Tháng Giêng
16
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Xuân
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm