Ngày 7 tháng 3 năm 1926

☀ Chủ Nhật
7
🌙 Tháng Giêng
23
Năm Bính Dần
Tiết Kinh Trập
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Canh Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm