Ngày 7 tháng 3 năm 1958

☀ Thứ Sáu
7
🌙 Tháng Giêng
18
Năm Mậu Tuất
Tiết Kinh Trập
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm