Ngày 7 tháng 3 năm 1960

☀ Thứ Hai
7
🌙 Tháng Hai
10
Năm Canh Tí
Tiết Kinh Trập
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm