Ngày 7 tháng 3 năm 1963

☀ Thứ Năm
7
🌙 Tháng Hai
12
Năm Quý Mão
Tiết Kinh Trập
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm