Ngày 7 tháng 3 năm 1992

☀ Thứ Bảy
7
🌙 Tháng Hai
4
Năm Nhâm Thân
Tiết Kinh Trập
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Quý Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm