Ngày 7 tháng 4 năm 1925

☀ Thứ Ba
7
🌙 Tháng Ba
15
Năm Ất Sửu
Tiết Thanh Minh
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm