Ngày 7 tháng 6 năm 1955

☀ Thứ Ba
7
🌙 Tháng Tư
17
Năm Ất Mùi
Tiết Mang Chủng
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm