Ngày 7 tháng 6 năm 1958

☀ Thứ Bảy
7
🌙 Tháng Tư
20
Năm Mậu Tuất
Tiết Mang Chủng
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm