Ngày 7 tháng 6 năm 1960

☀ Thứ Ba
7
🌙 Tháng Năm
14
Năm Canh Tí
Tiết Mang Chủng
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm