Ngày 7 tháng 7 năm 1955

☀ Thứ Năm
7
🌙 Tháng Năm
18
Năm Ất Mùi
Tiết Hạ Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm