Ngày 7 tháng 7 năm 2010

☀ Thứ Tư
7
🌙 Tháng Năm
26
Năm Canh Dần
Tiết Tiểu Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm