Ngày 7 tháng 7 năm 2020

☀ Thứ Ba
7
🌙 Tháng Năm
17
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm