Ngày 7 tháng 8 năm 1928

☀ Thứ Ba
7
🌙 Tháng Sáu
22
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mão
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm