Ngày 7 tháng 9 năm 2019

☀ Thứ Bảy
7
🌙 Tháng Tám
9
Năm Kỷ Hợi
Tiết Xử Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm