Ngày 8 tháng 1 năm 1925

☀ Thứ Năm
8
🌙 Tháng Chạp
14
Năm Giáp Tí
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Đinh Sửu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm